ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П.

Доповідач:

Плахтій О.П.

Статус:

Новий проект

Дата:

10.07.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4901
Про надання дозволу на виготовлення проекту  землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0560 га з метою встановлення земельного сервітуту по вул. Воробкевича в м.Трускавці Львівської області

                                          УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(           СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
від                      2024 р.                     №
 
Про надання дозволу на виготовлення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
орієнтовною площею 0,0560 га з метою встановлення
земельного сервітуту по вул. Воробкевича в м.Трускавці
Львівської області
 
         Розглянувши заяву директора ПП «Автосвіт-СП» та поданий графічний матеріал, на якому зазначено бажане місце розташування земельної ділянки для встановлення сервітуту для проходу, керуючись   ст.ст. 12, 39, 79-1, 83, 98, 99, 100, 122, 123, 124-1, 134, п.24 Розділу Х «Перехідних положень» Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада
 
В  И  Р  Ш  И  Л  А:
 
1. Дати дозвіл  ПП «АВТОСВІТ –СП» на виготовлення проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 0,0560 га по вул. Воробкевича в м. Трускавці Львівської області  з метою  встановлення земельного сервітуту для проходу, проїзду  до земельної ділянки з кадастровим номером  4611500000:01:014:0111, яка перебуває в користуванні ПП «АВТОСВІТ-СП» за рахунок земель міської ради, не наданих у власність та користування.
2.  Встановити  строк дії дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки з метою встановлення земельного сервітуту шість місяців .
3. Уразі якщо розроблений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки не буде поданий на затвердження протягом шести місяців з дня надання дозволу на його розроблення , рішення  про надання дозволу  втрачає чинність.
4. Зазначений строк може бути продовжений  рішенням міської ради не більше,  як на шість місяців  за клопотанням особи, зацікавленої  у встановленні земельного сервітуту.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю. Наконечний).
 
Міський голова                                                      Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ