ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П.

Доповідач:

Плахтій О.П.

Статус:

Новий проект

Дата:

10.07.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4900
Про встановлення  зони санітарної охорони свердловин №0411/61 та № 0412/62 Янчурківського родовища Янчурківської ділянки мінеральних  природних столових вод  у Дрогобицькому районі Львівської області

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА
Львівської  області
(                  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 

Р І Ш Е Н Н Я

 
від                          2024р.                            №
         
Про встановлення  зони санітарної охорони
свердловин №0411/61 та № 0412/62
Янчурківського родовища Янчурківської ділянки
мінеральних  природних столових вод  у
Дрогобицькому районі Львівської області
 
 
         Розглянувши звернення товариства з обмеженою відповідальністю «ПІІ «АКВА-ЕКО», проект зон санітарної охорони свердловин №0411/61 та № 0412/62 Янчурківського родовища Янчурківської ділянки мінеральних  природних столових вод у Дрогобицькому районі Львівської області,  керуючись вимогами, ст.93 Водного Кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. №2024 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів”, п. 37 ст.26 Закону України  "Про місцеве самоврядування  в Україні",  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
1. Встановити межі зон санітарної охорони згідно розробленого проекту  зон санітарної охорони свердловин №0411/61 та № 0412/62 Янчурківського родовища Янчурківської ділянки мінеральних  природних столових вод у Дрогобицькому районі Львівської області.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).
 
 

Міський голова                                                               Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ