ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П

Доповідач:

Плахтій О.П.

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

01.04.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4697
Про поновлення ТзОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС » договору оренди землі з кадастровим номером 4611500000:07:002:0041 площею 0,0561 га по вул. Мазепи,21 в м. Трускавець   

                                     УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від                    2024 року                 №
 
Про поновлення ТзОВ «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС » договору
оренди землі з кадастровим номером 4611500000:07:002:0041
площею 0,0561 га по вул. Мазепи,21 в м. Трускавець
  
 
Розглянувши заяву  ТзОВ  « Золота корона хотелс »,  керуючись ст. 32²,  33 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 12, 93, 126¹ Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

1.Поновити на новий термін договір оренди землі  з товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» по вул. Мазепи,21 в м. Трускавець Львівської області (кадастровий номер 4611500000:07:002:0041)  площею 0,0561га для  будівництва та обслуговування обєктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування , строком на 5 років.
 2. «ЗОЛОТА КОРОНА ХОТЕЛС» використовувати земельну ділянку  за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.
 3. Контроль за виконанням   цього рішення   покласти на постійну  комісію 
з питань   землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний)    
 

 
 
Міський голова                                             Андрій КУЛЬЧИНСКИЙ