ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Татомир Т.Є.

Доповідач:

Татомир Т.Є.

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

12.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4609
Про внесення змін в рішення Трускавецької міської ради № 3493 від 19.12.2023 р. «Про затвердження Програми вшанування пам’яті загиблих (померлих) Захисників Трускавецької міської територіальної громади на 2024-2026 роки»

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
( ____________ сесія __________________________________)
 
від __________ 2024 року                           № _______
 
 
Про внесення змін в рішення
Трускавецької міської ради № 3493 від 19.12.2023 р.
«Про затвердження Програми вшанування пам’яті
загиблих (померлих)  Захисників Трускавецької 
міської територіальної громади на 2024-2026 роки»
 
 
          З метою забезпечення гідного вшанування пам’яті  загиблих (померлих)  Захисників територіальної громади та керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Трускавецька міська рада
                                            
                                               В И Р І Ш И Л А :
 
1. Внести зміни в рішення Трускавецької міської ради від 19.12.2023р  №3493 «Про затвердження Програми вшанування пам’яті загиблих (померлих)  Захисників Трускавецької  міської територіальної громади  на 2024-2026 роки». А саме:
1.1. Збільшити  ресурсне забезпечення  на 378 240 грн.
1.2. Заходи Програми  вшанування пам’яті загиблих (померлих)  Захисників Трускавецької  міської територіальної громади  на 2024-2026 роки,  Додаток 1 «Паспорт програми (загальна характеристика  програми)»,  Додаток 2 «Ресурсне забезпечення місцевої цільової програми» та  Додаток 3 «Перелік завдань, заходів та показників місцевої цільової програми» викласти в новій редакції (додаються).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Стародуб).
  
 
Міський голова                                                                              Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ