ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Кушнір З.В.

Доповідач:

Кушнір З.В.

Статус:

Новий проект

Дата:

09.07.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4891
Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою СТ «Зелений Гай», с.Станиля, Дрогобицького району

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА
Львівської  області
(__________  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 
Від                  2024р.                       №
 
Про  розроблення детального плану
території земельної ділянки за адресою
СТ «Зелений Гай»,  с.Станиля,
Дрогобицького району
           
            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”,  п.42 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів  містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши  заяву гр. Коблика Романа Івановича  від 03.07.2024р.,  міська рада
 
В И Р І Ш И Л А:
 
            1. Дозволити розроблення “Містобудівної документації”, а саме детального плану території забудови приватної земельної ділянки (кадастровий номер 4621287400:02:000:001) по зміні цільового призначення з 01.05. «для індивідуального садівництва» на 02.01. “для  будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)” в СТ «Зелений Гай»,   с.Станиля,  Дрогобицький район.
            2. Замовником детального плану території визначити Трускавецьку міську раду.
            3.  Землекористувачу гр. Коблику Р.І. забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
            4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:
            4.1. оприлюднення цього рішення і проекту детального плану території  на офіційному сайті Трускавецької міської ради,  а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
            4.2. реєстрацію,  розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту  детального плану території;
            4.3.   проведення громадських слухань  щодо проекту детального плану території;
            4.4.  після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.
            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).
 
 
            Міський голова                                                                  Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ