ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П

Доповідач:

Плахтій О.П.

Статус:

Новий проект

Дата:

22.05.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4801
Про поновлення Слободяну Віталію Михайловичу договору оренди землі з кадастровим номером 4611500000:06:003:0040 площею 0,0157 га по вул. Мазепи,40 в м.Трускавець Львівської області.

                                                УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від                    2024 року                 №
 
Про поновлення Слободяну Віталію Михайловичу договору
оренди землі з кадастровим номером 4611500000:06:003:0040
площею 0,0157 га по вул. Мазепи,40 в
м. Трускавець Львівської області
  
 
   Розглянувши заяву  Слободяна Віталія Михайловича,  керуючись ст. 32²,  33 Закону України «Про оренду землі», ст. ст. 12, 93, 126¹ Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
1.Поновити на новий термін договір оренди землі  з Слободяну Віталію Михайловичу площею 0,0157 га по вул. Мазепи,40 в м. Трускавці Львівської області , 03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, категорія земель - землі житлової та громадської забудови, строком на  5 років .
2.Слободяну Віталію Михайловичу використовувати земельну ділянку  за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.
3. Контроль за виконанням   цього рішення   покласти на постійну  комісію з питань   землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний)    
 
 
 
Міський голова                                                        Андрій  КУЛЬЧИНСКИЙ