ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Сегер О.Я.

Доповідач:

Сегер О.Я.

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

01.04.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4685
Про внесення доповнень до рішення міської ради №2977 від 02.05.2023 року «Про перелік майна переданого до Трускавецької територіальної громади»

                               УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(_____________________ СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від ___ ____________2024 р.              № ____
Про внесення доповнень до рішення міської
ради №2977 від 02.05.2023 року «Про перелік
 майна переданого  до
Трускавецької територіальної громади»
 
       З метою реєстрації права власності на об’єкти комунального за Трускавецькою територіальною громадою, провівши інвентаризацію майна, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та  ст.. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада:
 
В И Р І Ш И Л А :
 
1.Внести доповнення в додаток до рішення Трускавецької міської ради №2977 від 02.05.2023 року «Про перелік  майна переданого  до Трускавецької територіальної громади» та доповнити перелік майна Трускавецької міської ради наступним об’єктом:
- гідротехнічна споруда  та будівля моторної частини ГТС загальною площею 70,5 кв.м по вул. Промисловій,76 в с.Уличне.
2.Управлінню комунальної власності провести реєстрацію майна, зазначеного в п.1 даного рішення за Трускавецькою міською радою.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.
 
Міський голова                                             Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ