ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Сегер О.Я.

Доповідач:

Сегер О.Я.

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

08.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4605
Про внесення змін та доповнень до цільової Програми з підтримки фізкультурно-спортивного клубу «Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки»

УКРАЇНА
 
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Львівської області
 
 
 
 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від                       2024 року                            
        
Про внесення змін та доповнень до   цільової  Програми з підтримки фізкультурно-спортивного клубу «Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки»
 
Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.6 ст.91 Бюджетного кодексу України,  з метою вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи, створення сприятливих умов для задоволення потреб дітей, молоді, мешканців Трускавецької територіальної громади їх змістовному дозвіллі та активному відпочинку, враховуючи рішення міської ради № 1734 від 02.12.2021 року «Про затвердження цільової  Програми з підтримки фізкультурно-спортивного клубу «Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки», а також лист ФСК «Спортивний комплекс «Карпати»  виконавчий комітет
В И Р І Ш И В :
          1.Внести зміни до  пункту 3 Програми з підтримки фізкультурно-спортивного клубу «Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки виклавши його в новій редакції в частині збільшення  обсягу фінансування  на 2024 рік на 171 100,00 грн.
            2. Додаток 1. Паспорт  програми, додаток 2.  Ресурсне забезпечення місцевої цільової програми, та додаток 3 Перелік завдань, заходів та показників місцевої цільової програми  щодо підтримки фізкультурно-спортивного клубу «Спортивний комплекс “Карпати” на 2022-2024 роки» викласти в новій редакції, що додається.
           3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва,  комунальної власності і майна (А. Стародуб).
                              
 
Міський голова                                             Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
 
 

ДОДАТКИ

1 4605 Додаток 4до програми про внесегння змін до Стадіону 2024.pdf Переглянути