ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Максимич С.В

Доповідач:

Максимич С.В.

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

07.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4603
Про внесення змін до рішення №1866 від 09.12.2021 року « Про затвердження міської цільової Програми з фінансової підтримки та розвитку КП «Трускавецьвода» на 2022-2024 роки»

УКРАЇНА
 
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
 
(__________________  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)
 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від                       2024  року                №  
        
Про  внесення змін до рішення №1866
від 09.12.2021 року « Про затвердження міської цільової Програми з фінансової  підтримки та розвитку КП «Трускавецьвода»
на 2022-2024 роки»
 
Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою забезпечення стабільної та безперебійної  роботи системи водопостачання міста Трускавець  для реалізації партнерського проекту Nakopa, беручи до уваги листи  КП «Трускавецьвода» від 31.01.2024р. №4 та  №5,   міська рада
В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :
          1.  Внести зміни до міської цільової Програми з фінансової підтримки  та розвитку КП «Трускавецьвода» на 2022-2024 роки та збільшити фінансування заходів на 2024 рік на суму 1 084 190,00 грн.
          2. Додатки №1, №2, №3 до рішення  №1866 від 09.12.2021 року « Про затвердження міської цільової Програми з фінансової  підтримки та розвитку КП «Трускавецьвода»  на 2022-2024 роки  викласти в новій редакції .
 
           3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна(А.Стародуб).
 
 
 
 
            Міський голова                                            Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
 
 

ДОДАТКИ

1 4603 Додаток.pdf Переглянути