ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П

Доповідач:

Плахтій О.П.

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

15.02.2024

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4522
Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки по вул. Карпатській в м. Трускавці Львівської області для продажу права оренди на земельних електронних торгах (аукціоні)

                                                           УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від                     2024 р.                              № 
 
 
Про  надання дозволу   на виготовлення  проекту
 відведення земельної ділянки по вул. Карпатській
 в м. Трускавці Львівської області для продажу
 права оренди  на земельних електронних  торгах
(аукціоні)
  
          Беручи до уваги рішення Трускавецької міської ради №3457 від 19.12.2023року «Про включення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7га по вул. Карпатській в м. Трускавці в перелік для продажу права оренди на електронних  земельних торгах (аукціоні),  керуючись ст. ст. 12,  122,123 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 
1.  Дати дозвіл Трускавецькій міській раді на виготовлення проекту відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,7га, що розташована за адресою: вул. Карпатська , м.Трускавець Львівська область, в межах Трускавецької територіальної громади для будівництва та обслуговування об’ктів рекреаційного призначення ( для обслуговування льодової арени та благоустрою  саночного спуску розташованого на прилеглій території) для  продажу права оренди  на неї на конкурентних засадах ( на  земельних торгах у формі електронного аукціону) окремим лотом.
2.Виконавчому комітету забезпечити подання на затвердження сесією   міської  ради, погодженої в установленому порядку відповідної документації із землеустрою.
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою ( Наконечний Ю.О.).
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                 Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ