ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4806

                                           УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(_________________________СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
Від ___ ____________2024р.              № ____

Про затвердження проекту відведення
зі зміною цільового призначення земельної
ділянки з кадастровим номером 4621287400:01:001:0181
Костецькому Василю Михайловичу та
Костецькій Ярославі Григорівні
 
          Розглянувши заяву Костецького В.М. та Костецької Я.Г., проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, беручи до уваги рішення Трускавецької міської ради № 3690 від 16.04.2024р. щодо затвердження містобудівної документації «Детальний план території забудови приватних земельних ділянок9 кадастровий номер 4621287400:01:001:0061,4621287400:01:001:0036, 4621287400:01:001:0181) по зміні цільового призначення з 01.03 «ведення особистого селянського господарства» на 02.01 «для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд ( присадибна ділянка) по вул. Зарічній в с. Станиля Дрогобицького району» , керуючись ст.ст. 12, 20,122 Земельного кодексу України, , п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада
 
В  И  Р  Ш  И  Л  А: 
   1.Затвердити  Костецькому Василю Михайловичу та Костецькій Ярославі Григорівні проект відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення  площею 0,1 га (кадастровий номер -4621287400:01:001:0181 в с. Станиля  Дрогобицького району Львівської області в межах Трускавецької територіальної громади ,  для будівництва та обслуговування  житлового будинку ,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
      1.1 Костецькому Василю Михайловичу та Костецькій Ярославі Григорівні  цільове призначення земельної ділянки площею 0,1 газ кадастровим номером  4621287400:01:001:0181 в с. Станиля Дрогобицького району Львівської області  в межах Трускавецької територіальної громади,  з («для ведення особистого селянського господарства » на « 02.01 будівництва та обслуговування житлового будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель що перебувають у власності  Костецького Василя Михайловича та Костецької Ярослави Григорівни.
  2. Костецькому Василю Михайловичу та Костецькій Ярославі Григорівні використовувати земельну ділянку за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельній ділянці  (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов'язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування,  містобудування    та благоустрою  ( голова  комісії Ю. Наконечний).             
Міський голова                                                                Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ