ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4803

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
                         СЕСІЯ    ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від                    2024 року                    №  
 
Про продаж земельної  ділянки
площею  0,0016 га по вул. Стебницькій,27И
в м. Трускавці Львівської області
приватному підприємству «Хлібний край»
 
           Розглянувши клопотання ПП «Хлібний край» звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки та висновок від  02.05.2024р., беручи до уваги рішення Трускавецької міської ради від № 3638від 21.03.2024р. «Про дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0016 га по вул. Стебницькій,27И в м. Трускавець для будівництва та обслуговування будівель торгівлі ПП «Хлібний край», Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності , реєстраційний номер обєкта нерухомого майна 2769172746020, керуючись ст.12, главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004р., п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
                             
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером 4611500000:01:014:0110 на вул. Стебницькій,27И в м. Трускавці  площею 0,0016 га для будівництва та обслуговування    будівель торгівлі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови .
       1.1. Затвердити  вартість  земельної ділянки  по  вул. Стебницькій,27И в м. Трускавці  площею 0,0016 га у  розмірі  28 093 грн (двадцять вісім тисяч девяносто три гривні )/1755,81грн. за 1 кв.м.  на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від  02.05.2024року).
       1.2. Продати  приватному підприємству земельну ділянку з кадастровим номером 4611500000:01:014:0110 на вул. Стебницькій,27И в м. Трускавці  площею 0,0016 га для будівництва та обслуговування    будівель торгівлі, категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
2. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 
Міський голова                                                            Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ