ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 4634

  УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(     СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
ПРОЄКТ   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від              2024 року                           №

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення(відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
 для ведення товарного сільськогосподарського
 виробництва на земельну частку (пай)
Галику  Віктору Мирославовичу в с. Уличне
 Дрогобицького району Львівської області


  Розглянувши звернення Галика Віктора Мирославовича про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі  (на місцевості), свідоцтво про право на спадщину за законом від 13.01.2009р, Сертифікат на право приватної власності на землю (середню земельну частку) серія РН № 598159 від 02.02.2009р, керуючись ст. ст. 12, 122  Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю,удосконалення правил зелекорстування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10.07.2018р. №2498-УІІІ, , п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

1. Надати дозвіл Галик Віктору Мирославовичу на виготовлення  технічної документації із землеустрою  щодо встановлення  (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розміром  0,40 га в умовних кадастрових гектарах без визначення меж в натурі (на місцевості)  в с. Уличне  Дрогобицького району  Львівської області.
2. Технічної документації із землеустрою  щодо встановлення  (відновлення)меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пай) подати на затвердження у встановленому законом порядку.
3. Контроль за виконанням   цього рішення   покласти на постійну  комісію з питань   землекористування, містобудування та благоустрою ( голова комісії Ю.Наконечний) .    
 

  Міський голова                                                               Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ