РІШЕННЯ № 1871

Про відмову в наданні дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі по вул. Довженка Федик Т.Н.

                                       УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(СІМДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від 27 серпня 2020 р.                           № 1871
 
 
Про відмову в наданні  дозволу  
на виготовлення технічної документації
 із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж  земельної ділянки
в натурі  по вул. Довженка Федик Г.М.  
 
 
Розглянувши заяву Федик Галини Миколаївни , беручи до уваги , що  в заяві  не вказано площу, цільове призначення земельної ділянки яку є бажання відвести та відсутня письмова згода власників цих земельних ділянок  на вилучення , засвідчена нотаріально,  керуючись  ст.ст. 12, 118, 122,123 та п.4 ст.78 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1. Відмовити Федик Галині Миколаївні  в наданні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж  земельної ділянки в натурі  по вул. Довженка в зв’язку з невідповідність місця розташування земельної ділянки, зазначеної заявницею на графічному матеріалі доданому до заяви, вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 2.Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 
 
 
Міський голова                                                  А.Кульчинський