РІШЕННЯ № 1345

Про розірвання договору оренди землі та права користування земельною ділянкою площею 0,1516 на вул. Данила Галицького ПАТ «Трускавецькурорт»

                                                УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від   16  травня  2019 року                                                                                                                                 № 1345
 
Про розірвання  договору оренди землі 
та права користування земельною ділянкою
площею 0,1516 на вул. Данила Галицького
ПАТ «Трускавецькурорт»
 
Розглянувши заяву ПАТ «Трускавецькурорт», лист Державної служби України з питань праці №133/3/10.3-ДП-19 від 04.01.2019р. про переоформлення гірничого відводу, керуючись  Спеціальним дозволом на користування надрами №510 від 22.12.2018р., Законом України "Про оренду землі",  Земельним кодексом України, п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1. Розірвати з приватним акціонерним товариством «Трускавецькурорт»  за згодою сторін  договір оренди землі  та припинити  право користування земельною ділянкою площею 0,1516 га на вул. Данила Галицького (кадастровий номер - 4611500000:02:008:0002) для обслуговування свердловини 51- РГ ( розробка родовищ природних лікувальних ресурсів) в зв’язку з зміною користувача надр.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою ( Ю. Наконечний).
 
 
 
 
Міський голова                                                        А.Кульчинський