РІШЕННЯ № 1482

Про надання згоди на передачу земельних ділянок по вул. Шашкевича,3 з приватної власності в комунальну власність

                                       УКРАЇНА                                              
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(ШІСТДЕСЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від 19 вересня   2019 р.                                                                                                                                   № 1482
 
Про надання згоди на передачу
земельних ділянок  по вул. Шашкевича,3
з приватної власності в комунальну
власність
  
Розглянувши заяву про добровільну відмову Белза Василя Володимировича   від права власності на земельні ділянки по вул. Шашкевича,3  на користь територіальної громади міста Трускавця ,  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права  та їх обтяжень від 16.12.2017року Інд.номер 107852397, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права  та їх обтяжень від 07.08.2017року Інд.номер 93864651, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права  та їх обтяжень від 07.08.2017року Інд.номер 93849984, керуючись    ст.ст.12,83, 140,142  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  "Про місцеве самоврядування  в Україні",   міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 
 
1. Дати згоду  прийняти  у комунальну власність земельні ділянки:
    площею 0,0034га  з кадастровим номером 4611500000:09:007:0113;
    площею 0,0097га з кадастровим номером 4611500000:09:007:0110;
    площею 0,0266 га з кадастровим номером 4611500000:09:007:0112 ,
 які перебувають у власності  Белза Василя Володимировича   згідно  витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права  та їх обтяжень від 16.12.2017року Інд.номер , від 07.08.2017року Інд.номер 93864651, від 07.08.2017року Інд.номер 93849984,  на підставі заяви про  добровільну відмову Белза Василя Володимировича від права на ці земельні ділянки на користь територіальної громади міста Трускавця в особі Трускавецької міської ради.
2.  Доручити  міському голові А.Кульчинському  підписати угоду з Белзом Василем Володимировичем    про  безоплатну передачу   земельних ділянок з кадастровими  номерами  4611500000:09:007:0113, 4611500000:09:007:0112, 4611500000:09:007:0110 з приватної власності в комунальну власність з подальшим наданням в постійне користування ОСББ « Срібний - дім » для обслуговування багатоквартирного житлового будинку та нотаріально її посвідчити.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).
 
          
                       Міський голова                                                      А.Кульчинський