Скинути завантажувач

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
(ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від 18 грудня   2019   року                    № 1612
 
 
Про продаж земельної  ділянки
площею  0,0021 га по вул. Стебницькій,23б/1
Сапіженко Т.Є.
            Розглянувши клопотання Сапіженко Теодозії Євгенівни, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки та висновок від  20 листопада 2019р, Витяг з Державного реєстру  речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав  та їх обмежень ,  керуючись ст.12, главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004р., п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки  (кадастровий   номер -   4611500000:01:014:0122)  по вул. Стебницькій,23б/1    площею 0, 0021 га  у    м. Трускавець.
            1.1. Затвердити  вартість  земельної ділянки  по  вул. Стебницькій,23б/1  площею  0,0021 га  у м. Трускавець у  розмірі  16 880 грн (шістнадцять тисяч вісімсот вісімдесят  грн. 00 коп.)/ 803,81грн. за 1 кв.м.  на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від  20 листопада 2019 року).
            1.2.  Продати  Сапіженко Теодозії Євгенівні  земельну ділянку (кадастровий номер - 4611500000:01:014:0122) по вул. Стебницькій,23б/1  площею 0,0021 га  у м. Трускавець,  для  будівництва та обслуговування  будівель торгівлі  категорія  земель – землі житлової та громадської забудови.
  1. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 
Міський голова                                                        А.Кульчинський