УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(    21  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від   11.11.   2021 р.                          №  1722
 
Про  надання дозволу на виготовлення
 проекту відведення земельної ділянки
для індивідуального садівництва в с. Орів
  Дрогобицького району Львівської області
Ковбаснюку Віктору Петровичу
 
Розглянувши клопотання Ковбаснюка Віктора Пе6тровича  керуючись ст. ст. 12,118, 122 Земельного кодексу України, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 
  1. Дати дозвіл Ковбаснюку Віктору Петровичу на виготовлення  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва в с. Орів Дрогобицького району Львівської області, орієнтовною площею 0,12 га, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення з подальшим наданням земельної ділянки у власність за рахунок земель не наданих у власність та користування.
  2. Ковбаснюку В.П. звернутись в землевпорядну організацію для виготовлення проекту відведення земельної ділянки.
  3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійнук омісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).
 
 
Міський голова                                                  Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ