ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Сегер О.Я.

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

23.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2081
Про включення в перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації шляхом викупу


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                                                          СЕСІЯ  ВОСЬМО ГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від                         2021 р.                                  №
 
Про включення в перелік об’єктів
комунальної власності, які підлягають
приватизації шляхом викупу
 
 
       Керуючись  Законом України  п.30 ст. 26,60 «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.. 5,18 Закону України  «Про приватизацію державного та комунального майна»,  беручи до уваги договори оренди,   враховуючи висновки про вартість майна та висновки експертного дослідження,  розглянувши заяви заявників,  міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
  1. Включити в перелік об’єктів комунальної власності Трускавецької територіальної громади, які підлягають приватизації шляхом викупу, наступні об’єкти, а саме : нежитлові будівлі, нежитлові приміщення, зазначені в Додатку до рішення.
  2. Забезпечити оприлюднення переліку  об’єктів комунальної власності, які включені до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, шляхом викупу, згідно вимог чинного законодавства.
  3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, комунального майна, власності і підприємництва.  

 
 
 
 
Міський голова                                             А. Кульчинський
 


 

ДОДАТКИ

1 2081-23.10.2021 Додаток до рішення.pdf Переглянути