ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Петранич О.М.

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

22.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2080
Про ліквідацію інспекції з питань благоустрою, створення відділу контролю за станом благоустрою і сектору паркування Трускавецької міської ради та внесення змін до структури виконавчих органів Трускавецької міської ради та її загальної чисельності


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської  області
(_________________________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
від ___ ____________20____ р.              № ____
Про ліквідацію інспекції з питань благоустрою, створення відділу контролю за станом благоустрою і сектору паркування Трускавецької міської ради та внесення змін до структури виконавчих органів Трускавецької міської ради та її загальної чисельності

 

Відповідно до пункту 5 частини першої ст. 26, пункту 4 статті 54 ЗаконуУкраїни «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впорядкування правил паркування автотранспорту на території Трускавецької міської ради для створення механізму невідворотності покарання за порушення, для інвентаризації наявних місць паркування транспорту та більш комфортного і раціонального їх використання, а також згідно вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів» та ст. 10 Закону України«Про благоустрій населених пунктів», міська рада

 
ВИРІШИЛА:

1. Ліквідувати інспекцію з питань благоустрою Трускавецької міської ради.
2. Створити відділ контролю за станом благоустрою Трускавецької міської ради та сектор паркування у його складі із загальною кількості 5 штатних одиниць. 
3. Внести зміни у додаток до рішення міської ради № 314 від 04.02.2021р. «Про затвердження  структури  виконавчих  органів  Трускавецької  міської  ради та їх загальної чисельності» і викласти Перелік управлінь, відділів та інших виконавчих органів Трускавецької міської ради у новій редакції ( додаток  1). 
4.  Встановити загальну чисельність виконавчих органів Трускавецької міської ради в кількості 162 штатні одиниці. 
5. Затвердити Положення про сектор паркування інспекції відділу контролю за станом благоустрою Трускавецької міської ради (додаток  2).
6. Затвердити Положення відділ контролю за станом благоустрою Трускавецької міської ради (додатку № 3).
7. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з з гуманітарних питань (освіти, культури, соціального  захисту, охорони здоров’я, молодіжної політики),  депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування (А.Тріщук).

 
            Міський голова                                                       Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ