ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Федоричак М.М.

Статус:

Новий проект

Дата:

09.09.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1737
Про внесення змін до показників бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(_____СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

ПРОЄКТ                                                                                                                                                             
від _______________2021 року                      № ____
                                                                                                                     
                                
Про внесення змін до показників 
бюджету Трускавецької міської

територіальної громади на 2021 рік
 
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Трускавецька міська рада
В И Р І Ш И Л А:
  1. Внести зміни до рішення Трускавецької міської ради від 17 грудня 2020 року № 33 «Про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік» із змінами, внесеними рішеннями Трускавецької міської ради від 31 грудня 2020 № 96, від 04 лютого 2021 № 317, від 02 березня 2021 № 480, від 23 березня 2021 № 489, від 06 квітня 2021 № 671, від 27 квітня 2021 № 773, від 27 травня 2021 № 820, від 15 червня 2021 № 900, від 20 липня 2021 № 978, а саме:
                 В абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету  Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік на  7 480 674 гривень, у тому числі доходи загального фонду на 7 109 211 гривень та спеціального фонду на 371 463 гривні згідно з додатком 1 до цього рішення;
                 В абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік на  8 014 009,67 гривень, у тому числі видатків загального фонду на 6 822 546,67 гривень, видатків спеціального фонду на 1 191 463 гривні.
                 В абзаці п’ятому пункту 1 рішення збільшити дефіцит бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік на 533 335,67 гривень в тому числі за загальним фондом на  213 335,67 гривень, за спеціальним фондом на 820 000 гривень та доповнити його пунктом 2 наступного змісту: затвердити профіцит бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік в сумі 500 000 гривень бюджету, в тому числі загального фонду – 500 000 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.
У пункті 2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік  у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
У пункті 3 внести зміни до міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 4 до цього рішення.
У пункті 4 внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.
У пункті 5 збільшити витрати бюджету Трускавецької міської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм на  1583083 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.
У пункті 6 внести зміни до граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету Трускавецької міської територіальної громади згідно з додатком 7 до цього рішення.
  1. Управлінню розвитку громади виконавчого комітету міської ради (Н.Скибак) внести відповідні зміни в інвестиційну програму соціально-економічного розвитку громади на 2021 рік.
  2. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, підприємництва, комунальної власності і майна.

 
 
 
Міський    голова                                             Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
 


 

ДОДАТКИ

1 1737-09.09 Додаток № 2 до рішення про уточнення бюджету на 2021 (13).pdf Переглянути
2 1737-09.09 Додаток № 1 до рішення про уточнення бюджету на 2021 (6).pdf Переглянути
3 1737-09.09 Додаток № 3 до рішення про уточнення бюджету на 2021 (13).pdf Переглянути
4 1737-09.09 Додаток № 4 до рішення про уточнення бюджету на 2021 (6).pdf Переглянути
5 1737-09.09 Додаток № 5 до рішення про уточнення бюджету на 2021 (11).pdf Переглянути
6 1737-09.09 Додаток № 6 до рішення про уточнення бюджету на 2021 (12).pdf Переглянути
7 1737-09.09 Додаток № 7 до рішення про уточнення бюджету на 2021 (3).pdf Переглянути