ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П.

Статус:

Новий проект

Дата:

12.08.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 1696
Про затвердження проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у власність для ведення особистого селянського господарства площею0,0893 га в с. Орів Дрогобицького району Львівської області Сосяк Іванні Мирославівні


                                        УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівськоїобласті
(_______________  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 

Від                              2021 р.              №
 
Про  затвердження проекту з
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки та надання у власність для ведення особистого
селянського господарства площею0,0893 га в с. Орів
Дрогобицького району Львівської області
Сосяк Іванні Мирославівні

  

               Розглянувши звернення Сосяк Іванни Мирославівни, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. ОрівСколівського району Львівської області, рішення Орівської сільської ради № 815 від 24.06.2019 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Пінчук І. М.» керуючись ст. ст. 12, 118, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 
  1. Затвердити Сосяк Іванні Мирославівні проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Сколівського району Львівської області, площею 0,0893 га, кадастровий номер – 4624585200:01:085:0012.
    1. Надати Сосяк Іванні Мирославівніу власність земельну ділянку площею 0,0893 га в с.ОрівДрогобицького району Львівської області (кадастровий номер -4624585200:01:085:0012) для (01.03) ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель запасу.
  2. Сосяк Іванні Мирославівнівикористовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення при наявності таких на земельній ділянці (організації, які виконують ремонтні роботи, зобов’язані провести повну реконструкцію території). Дотримуватись вимог Земельного кодексу України.
  3. Сосяк І. М. зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
  4. Контроль за виконаннямцьогорішенняпокласти на постійнукомісію з питаньземлекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).

 
Міський голова                                                Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ