РІШЕННЯ № 1368

Про надання земельної ділянки площею 5,5798га по вул. Франка- бул. Торосевичау користування на умовах оренди ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води»

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ )

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від   16  травня  2019   року                    № 1368
 
Про надання земельної ділянки
 площею 5,5798га  по вул. Франка-
 бул. Торосевича у користування на
 умовах оренди ТзОВ «Трускавецькі
 лікувальні води»
 
 Розглянувши заяву  ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води», беручи до уваги Спеціальний дозвіл на користування надрами, наданий на підставі наказу від 22.12.2018 року №510 Державної служби геології та надр України,  керуючись  ст.ст. 12, 93, 123,134 Земельного кодексу України, Законом України "Про оренду землі", п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1.  Надати  товариству з обмеженою відповідальністю «Трускавецькі лікувальні води» у користування на умовах оренди земельну ділянку (кадастровий номер 4611500000:10:007:0001)  площею 5,5798 га по вул. І.Франка-бул. Торосевича , для цілей  підрозділів 06.01-06.03 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду  (обслуговування родовища «Нафтуся»), категорія земель – землі оздоровчого призначення, терміном на один рік за рахунок земель, що перебували в користуванні ПАТ «Трускавецькурорт».
 2. ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води» надану земельну ділянку   використовувати за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельних ділянках (організації, якi виконують ремонтнi роботи, зобов'язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.
3. ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води» зареєструвати право оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
   
           
Міський голова                                                       А.Кульчинський