РІШЕННЯ № 1885

Про надання згоди на реалізаціюпроекту цільових екологічних(зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів,пов`язаних з реалізацією такого проекту і виконаннямзобов`язань сторін Кіотського протоколу до Рамковоїконвенції ООН про зміну клімату


УКРАЇНА
 
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
(78СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 

 
Від 17.09. 2020  року                           № 1885
 
 
Про надання згоди на реалізаціюпроекту цільових екологічних(зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів,пов'язаних з реалізацією такого проекту і виконаннямзобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамковоїконвенції ООН про зміну клімату
 
 
 
Відповідно до ст. ст. 25, 26 Закону України «Промісцеве самоврядування в Україні»,керуючись Постановою КМУ від 22.02.2008 №221 «Прозатвердження порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних(зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією такихпроектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООНпро зміну клімату» (зі змінами та доповненнями), з метою впровадження енергозберігаючихзаходів, підвищення енергоефективності об’єктів та забезпечення скорочення обсягіввикидів СО2, міська рада
 
В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :
  1. Надати згоду на реалізацію проектів з енергозбереження, фінансування яких планується за рахунок коштів цільових екологічних (зелених) інвестицій, а саме:
    1. «Реконструкція фасаду ДНЗ № 2  "Ялинка" вул.Стуса,8, м.Трускавець, Львівської області»;
    2. «Реконструкція фасаду ДНЗ №7 "Дзвіночок" вул. Стебницька, 94, м. Трускавець, Львівської області»;
    3. «Реконструкція шатрового даху та утеплення стін фасаду СЗШ № 3 м. Трускавець»  на вул. Стебницька.98 в м.Трускавець Львівської області
  2. Уповноважити міського голову подати Заяви про розгляд проектів цільових екологічних(зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією такихпроектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООНпро зміну клімату, зазначених в п.1, до  Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
  3. Фінансовому управлінню Трускавецької міської ради передбачати в проєкті бюджету міста видатки на співфінансування Проєктів на період їх реалізації.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності, майна (п. А. Остапчук).