РІШЕННЯ № 1895

Про надання дозволу на виготовлення документації із землеустрою по поділу земельної ділянки по вул. Мазепи,21 площею 0,1645га Струбіцькій Л..М.

                                         УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(78 СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від 17.09.2020 року                                                                                                                                                                                       № 1895
 
Про надання дозволу на виготовлення документації
із землеустрою по поділу земельної ділянки
по вул. Мазепи,21 площею 0,1645га Струбіцькій Л..М. 
 
     Розглянувши заяву Струбіцької Лесі Михайлівни, нотаріальну згоду Струбіцької Л.М. на поділ земельної ділянки  по вул. Мазепи21, витяг з Державного реєстру прав на нерухоме майн про реєстрацію іншого права від 05.06.2020,  керуючись  ст.ст.12, 79-1 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :
 
1. Дати дозвіл Струбіцькій Лесі Михайлівні    на виготовлення технічної докумен-тації із землеустрою по поділу земельної ділянки площею 0,1645 га по вул. Мазепи,21 кадастровий номер 4611500000:07:002:0038,  для будівництва  та обслуговування індивідуальних гаражів на 13 (тринадцять)  земельних ділянок площами: 0,01га, 0,01га, 0,01га,0,01га,0,0098га,0,0096га,0,0096га,0,0097га,0,0092га, 0,0095га, 0,0094га, 0,01га, 0,0478га  за рахунок земельної ділянки, що перебуває в користуванні на праві оренди  Струбіцької Л.М.,  для  будівництва та обслуговування  індивідуальних гаражів,  категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
2. Струбіцькій Л.М. звернутись в землевпорядну організацію щодо   виготовлення технічної документації із землеустрою, у відповідності до вимог земельного законодавства.
3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).
 
 
 
                                                                                                                                                                         Міський  голова                                                       А.Кульчинський