РІШЕННЯ № 1877

Про внесення змін в рішення міської ради №1840 від 23.07.2020р. «Про затвердження переліку та умов продажу земельної ділянки кадастровий номер 4611500000: 07 : 003 : 0070 право власності на яку підлягає продажу на земельних торгах у формі аукціону на території міста Трускавець»

                                   УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(СІМДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від   28  серпня  2020 р.              №  1877
 
 Про внесення змін в рішення міської ради
 №1840 від 23.07.2020р. «Про затвердження
 переліку  та умов продажу
 земельної ділянки кадастровий номер
 4611500000: 07 : 003 : 0070  право власності
 на яку підлягає продажу на земельних торгах у
формі аукціону на території міста Трускавець»
            Беручи до уваги звернення Радванського Михайла Івановича ,з метою забезпечення ефективного використання земель міста  Трускавця та залученням додаткових коштів у міський бюджет, керуючись  статями 12,116,127,134,135,136,137,138,139 Земельного кодексу України, частини другої статті 4 Закону України «Про оренду землі», Закону України «Про внесення змін  до Земельного кодексу України  щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» , Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно  та їх обтяжень»   міська рада
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
           1.  Внести зміни в рішення міської ради  №1840 від 23.07.2020р. «Про затвердження  переліку  та умов продажу земельної ділянки кадастровий номер
 4611500000: 07 : 003 : 0070  право власності на яку підлягає продажу на земельних торгаху формі аукціону на території міста Трускавець в частині умов продажу жемельної ділянки та викласти в такій редакції:
  1. Затвердити перелік земельних ділянок право користування  на які підлягає
продажу на земельних торгах у формі аукціону на території міста Трускавець Львівської області. (додаток 1).
2.Провести земельні торги з продажу права оренди  на земельну ділянку
несільськогосподарського призначення (кадастровий номер 4611500000: 07 : 003 : 0070 ).
3.  Затвердити   умови продажу права оренди на земельної ділянки   несільськогосподарського призначення  (додаток 2) відповідно до діючого законодавства , встановивши наступне:
            3.1   Стартова ціна лоту з продажу  права оренди  на земельну ділянку дорівнює  розміру річної орендної плати -3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки ;
            3.2    Гарантійний внесок становить 30%  від стартової ціни продажу лота.
            3.3   Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки становить 0,5% від стартової ціни лоту.
             3.4  За результатами  земельних торгів (аукціону) переможцем підписується  протокол земельних торгів на підставі якого укладається договір оренди землі безпосередньо в день проведення торгів.
              3.5 Плата за користування земельною ділянкою,право оренди якою набуто на земельних торгах ,підлягає сплаті переможцем торгів  не пізніше трьох банківських днів з дня укладання договору оренди землі.
              3.6  Уповноважити міського голову  Кульчинського Андрія Богдановича  на підписання договору  про проведення земельних торгів з виконавцем земельних торгів та на підписання договору  оренди землі  від імені міської ради.
             3.7 Встановити   у разі винекнення підстави для анулювання результатів земельних торгів пеню в розмірі 100% (сто відсотків) від запропонованої суми переможцем земельних торгів.
            3.8 Встановити , що переможець земельних торгів з продажу права  оренди земельної ділянки відшкодовує  всі витрати, пов’язані з підготовки лота до земельних торгів в тому числі і в разі винекнення підстави для анулювання результатів земельних                                      торгів            .
 4. Управлінню містобудування,архітектури та землекористування:
              4.1 Забезпечити організацію проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди  земельної ділянки несільськогосподарського призначення.
              4.2  Забезпечити оформлення договору оренди землі з переможцем  земельних торгів (аукціону) за ціною та на умовах визначених цим рішенням.
5.Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.). 
 
 
 
                  Міський голова                                                  А.Кульчинський