РІШЕННЯ № 1870

Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 4611500000:06:003:0037 по вул. Мазепи для благоустрою

                                  УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(СІМДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від 27 серпня 2020 р.                               № 1870
 
 
Про відмову в наданні  дозволу  на
виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки з
кадастровим номнром 4611500000:06:003:0037
по вул. Мазепи для благоустрою
 
            Розглянувши заяву Кіндракевич Валентини Володимирівни , беручи до уваги Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права №130090964  в якому зазначено , що земельна ділянка з кадастровим номером 4611500000:06:003:0037 площею 0,0064га по вул. Мазепи перебуває в користуванні на умовах оренди фізичної особи для будівництва та обслуговування будівель іншої громадської забудови (будівництво та обслуговування офісних приміщень), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  Інд. № 120460058  та те , що  в заяві  не вказано цільове призначення земельної ділянки яку є бажання відвести і відсутня письмова згода землекористувача на вилучення , засвідчена нотаріально,  керуючись  ст.ст. 12, 118, 122,123 Земельного кодексу України, рішенням Трускавецької міської ради № 693 від 12.10.2017 року « Про затвердження містобудівної документації «План зонування території міста Трускавця (зонінг)», містобудівною документацією «Коригування Генерального плану міста – курорту Трускавець» затвердженою рішенням Трускавецької міської ради №233 від 21.12.2011року  п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1. Відмовити Кіндракевич Валентині Володимирівні  в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 4611500000:06:003:0037 площею 0,0064га по вул. Мазепи,   для благоустрою в зв’язку з невідповідність місця розташування земельної ділянки вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
 2.Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 
Міський голова                                            А.Кульчинський