РІШЕННЯ № 1868

Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. У.Кравченко для будівництва та обслуговування гаража Кремко Л.Й.

                                            УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(СІМДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від 27 серпня 2020 р.                         № 1868
 
Про відмову в наданні  дозволу  на
виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки 
по вул. У.Кравченко для будівництва
та обслуговування гаража КремкоЛ.Й.  
 
 
Розглянувши заяву  Кремко Любомири Йосифівни, беручи до уваги ,  те що за  багатоквартирним   будинком     по  вул. Уляни  Кравченко,3    не сформована 
прибудинкова територія для обслуговування   цього будинку , керуючись  ст.ст. 12, 118 ,122 Земельного кодексу України, рішенням Трускавецької міської ради № 1815 від 23.07.2020 року « Про затвердження містобудівної документації «План зонування території міста Трускавця (зонінг)», містобудівною документацією «Коригування Генерального плану міста – курорту Трускавець» затвердженою рішенням Трускавецької міської ради №233 від 21.12.2011року  п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1. Відмовити Кремко Любомирі Йосифівні  в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025га по вул. У. Кравченко,   для будівництва та обслуговування індивідуального гаража , в зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки  вимогам  генерального плану міста  та містобудівної документації «План зонування території міста Трускавця (зонінг)».
2.Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 
 
 
Міський голова                                            А.Кульчинський