РІШЕННЯ № 1867

Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. У.Кравченко для будівництва та обслуговування гаража Лешкович У.М.

                                             УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(СІМДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від 27 серпня 2020 р.                             № 1867
 
Про відмову в наданні  дозволу  на
виготовлення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки 
по вул. У.Кравченко для будівництва та
обслуговування гаража Лешкович У.М.
 
Розглянувши заяву  Лешкович Уляни Миколаївни, беручи до уваги ,  те що за  багатоквартирним   будинком     по  вул. Уляни  Кравченко,3    не сформована 
прибудинкова територія для обслуговування   цього будинку , керуючись  ст.ст. 12, 118 ,122 Земельного кодексу України, рішенням Трускавецької міської ради № 693 від 12.10.2017 року « Про затвердження містобудівної документації «План зонування території міста Трускавця (зонінг)», містобудівною документацією «Коригування Генерального плану міста – курорту Трускавець» затвердженою рішенням Трускавецької міської ради №233 від 21.12.2011року  п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1. Відмовити Лешкович Уляні Миколаївні  в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0025га по вул. У. Кравченко,   для будівництва та обслуговування індивідуального гаража , в зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки  вимогам  генерального плану міста  та містобудівної документації «План зонування території міста Трускавця (зонінг)».
2. Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 
 
 
Міський голова                                            А.Кульчинський