РІШЕННЯ № 1816

Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою вул.Городище

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА
Львівської  області
(СІМДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 
Від   23  липня  2020р.                   №  1816
 
Про  розроблення детального плану
території земельної ділянки за
адресою  вул.Городище
           
            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, п.42 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р.  №555 «Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів  містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території”, рішенням Трускавецької міської ради №693 від 12.10.2017р. “План зонування території міста Трускавця (зонінг)” та розглянувши звернення ТзОВ “Альфа Плюс” №30/06-20 від 30.06.2020р.,  міська рада
 
 В И Р І Ш И Л А:
 
            1. Розробити детальний план території земельних ділянок (кадастровий номер 4611500000:11:001:0058; 4611500000:11:001:0059; 4611500000:11:001:0060; 4611500000:11:001:0071;  4611500000:11:001:0072;  4611500000:11:001:0073;  4611500000:11:001:0088; 4611500000:11:001:0089; 4611500000:11:001:0090; 4611500000:11:001:0091; 4611500000:11:001:0092; 4611500000:11:001:0093; 4611500000:11:001:0094; 4611500000:11:001:0095; 4611500000:11:001:0096; 4611500000:11:001:0097; 4611500000:11:001:0098; 4611500000:11:001:0099; 4611500000:11:001:0100; 4611500000:11:001:0101; 4611500000:11:001:0102; 4611500000:11:001:0103; 4611500000:11:001:0104; 4611500000:11:001:0105)    розташованих за адресою вул.Городище у м.Трускавці, що є приватною власністю, для  будівництва медичного парку з необхідною туристичною та медичною інфраструктурою.
                  2. Замовником детального плану території визначити виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
                 3. Землекористувачу ТзОВ “Альфа Плюс”  забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та  оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
                 4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:
                 4.1. оприлюднення  цього рішення на офіційному сайті міської ради з  прогнозованими  правовими, економічними  наслідками  та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
            4.2. оприлюднення проекту містобудівної документації та   пояснювальної  записки,  розділу  "Охорона  навколишнього природного середовища" або звіту про стратегічну екологічну оцінку на офіційному сайті,  а також вільний доступ до такої інформації громадськості; 
            4.3. реєстрацію,  розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації;
            4.4. проведення  громадських  слухань  щодо проекту містобудівної документації;
            4.5. оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації.
                 4.6. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.
                 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 

 

Міський голова                                                                 А.Кульчинський