РІШЕННЯ № 1346

Про розірвання договору оренди землі та права користування земельною ділянкою площею 0,2072 на вул. Бориславській ПАТ «Трускавецькурорт»

                                        УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(П’ЯТДЕСЯТ П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від   16  травня  2019 року                                                                                                                           № 1346
 
Про розірвання  договору оренди землі 
та права користування земельною ділянкою
площею 0,2072 на вул. Бориславській
ПАТ «Трускавецькурорт»
 
Розглянувши заяву ПАТ «Трускавецькурорт», лист Державної служби України з питань праці №133/3/10.3-ДП-19 від 04.01.2019р. про переоформлення гірничого відводу, керуючись  Спеціальним дозволом на користування надрами №510 від 22.12.2018р., Законом України "Про оренду землі",  Земельним кодексом України, п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",   міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1. Розірвати з приватним акціонерним товариством «Трускавецькурорт»  за згодою сторін  договір оренди землі  та припинити  право користування земельною ділянкою площею 0,2072 га на вул. Бориславській  (кадастровий номер - 4611500000:02:002:0002) для обслуговування свердловини 35-РГ ( для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів) в зв’язку з зміною користувача надр.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою ( Ю. Наконечний).
 
 
 
Міський голова                                                        А.Кульчинський