РІШЕННЯ № 1660

Про виконання Про¬грами соціально-економічного та культур¬ного розвитку міста Трускавця за 2019 рік та затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2020 рік

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(СІМДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
 
Від  05  березня  2020 року                      № 1660
 
 
Про виконання Про­грами соціально-економічного
та культур­ного розвитку міста Трускавця за 2019 рік
та затвердження Програми соціально-економічного
та культурного розвитку міста Трускавця на 2020 рік
 
 
 
Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місце­ве самоврядування в Україні», статті 11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», розпорядження міського голови від 28 жовтня 2019 року № 415-р «Про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця за 2019 рік та формування проекту Програми соціально-економічного та культурного розвитку мі­ста Трускавця на 2020 рік», з метою управління соціально-економічними процесами на терито­рії міста, виконання реконструкції об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, заходів з енергозбереження, враховуючи пропозиції виконавчих органів міської ради та висновки постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, міська рада
 
В И Р І Ш И Л А :
 
  1. Інформацію про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця за 2019 рік взяти до відома (додаток №1).
  2. Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста Труска­вця на 2020 рік (додаток №2).
  3. Координацію роботи щодо виконання напрямів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2020 рік покласти на заступників міського голови, секретаря міської ради, керуючу справами.
  4. Фінансовому управлінню (п. М.Федоричак) забезпечити фінансування заходів Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2020 рік в межах затверджених асигнувань.
  5. Начальникам управлінь, відділів міської ради інформувати міського голову та постійні комісії міської ради про стан виконання Програми за підсумками року.
  6. Планово-економічному відділу управління розвитку міста (п. М.Заверюха) узагальнити подану інформацію та доповісти про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Трускавця на 2020 рік за підсумками року.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради.
 
 
Міський голова                                                               А. Кульчинський
 
 

ДОДАТКИ

1 1660 - додаток 1.pdf Переглянути
2 1660 - додаток 2.pdf Переглянути