РІШЕННЯ № 1608

Про надання земельної ділянки площею 1,0863га на бульварі Торосевича,5 у користування на умовах оренди ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води»

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
(ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від 18 грудня   2019   року                    № 1608
 
Про надання земельної ділянки
 площею 1,0863га  на бульварі Торосевича,5
 у користування на умовах оренди
 ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води»
 
 Розглянувши заяву  ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води», беручи до уваги витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно  про реєстрацію права власності  №190561575 від 27.11.2019року,договір купівлі –продажу будівлі від 26.11.2019року,  керуючись  ст.ст. 12, 93, 123, Земельного кодексу України, Законом України "Про оренду землі", п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1.  Надати  товариству з обмеженою відповідальністю «Трускавецькі лікувальні води» у користування на умовах оренди земельну ділянку (кадастровий номер 4611500000:10:005:0001)  площею 1,0863 га на бульварі Торосевича,5  06.03 для інших оздоровчих цілей (розміщення і експлуатації основних,підсобних та допоміжних будівель та споруд, Бювет№1 з галереєю) категорія земель – землі оздоровчого призначення, терміном на 1 рік  за рахунок земель що перебували в користуванні ПрАТ «Трускавецькурорт».
  2. ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води»   надану земельну ділянку   використовувати їх за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельних ділянках (організації, якi виконують ремонтнi роботи, зобов'язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.
3. ТзОВ «Трускавецькі лікувальні води» зареєструвати право оренди в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
   
           
Міський голова                                                       А.Кульчинський