РІШЕННЯ № 1600

Про поновлення терміну договору оренди землі ПрАТ «Трускавецькурорт» площею 1,0118 га по вул. Стебницькій,61

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
(ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від 18 грудня   2019   року                    № 1600
 
 
 Про поновлення терміну договору оренди
землі  ПрАТ «Трускавецькурорт»
площею 1,0118 га  по вул. Стебницькій,61
 
Розглянувши заяви ПрАТ «Трускавецькурорт»,  керуючись ст.ст.12,93,122   Земельного кодексу України,  Законом України "Про оренду землі", п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1. Поновити Приватному акціонерному товариству «Трускавецькурорт» договір  оренди землі  строком на 3 роки площею 1,0118  га на вул.Стебницькій, 61 кадастровий номер 4611500000:07:004:0001,  для будівництва та обслуговування інших будівель  громадської забудови для обслуговування виробничих приміщень,  категорія земель – житлової та громадської забудови, за рахунок земель, що перебувають у користуванні Приватного акціонерного товариства «Трускавецькурорт» на умовах оренди .
2. Юридичній особі, якій  поновлено договір оренди землі   згідно цього рішення, використовувати її за цiльовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельних ділянках (організації, якi виконують ремонтнi роботи, зобов'язанi провести повне відновлення територiї), дотримуватися вимог Земельного кодексу України.
3. Юридичній особі, якій  поновлено договір оренди землі  згідно цього рішення, заборонено споруджувати об'єкти в межах червоних ліній вулиць.
4. Юридичній особі, якій поновлено договір оренди землі, звернутися в Державну реєстраційну службу щодо державної реєстрації права оренди на земельну ділянку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та  благоустрою (голова комісії Ю.Наконечний).
   
         Міський голова                                                      А.Кульчинський