РІШЕННЯ № 1521

Про надання ПрАТ «Трускавецькурорт» земельної ділянки площею 0,7689га по вул. Помірецькій,51 у користування на умовах оренди

                                            УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(ШІСТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від   17  жовтня  2019 р.              № 1521
 
Про продаж земельної  ділянки
площею  0,0053 га по вул.Джерельній
Ляхоцькому Р.М.
            Розглянувши клопотання Ляхоцького Романа Миколайовича, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки та висновок від  жовтня .2019р, Витяг з Державного реєстру  речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав  та їх обмежень 332606308 від 23.01.2015р., інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно  №183120619 від 01.10.2019р.,  керуючись ст.12, главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004р., п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки  (кадастровий   номер -   4611500000:01:007:0027 )  по вул.  Джерельній    площею 0, 0053 га  у    м. Трускавець.
1.1. Затвердити  вартість  земельної ділянки  по  вул. Джерельній  площею  0,0053 га  у м. Трускавець у  розмірі  48 883,00 грн (сорок вісім тисяч вісімсот вісімдесят три  грн. 00 коп.)/ 922.32 грн. за 1 кв.м.  на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від  жовтня 2019 року).
 1.2.  Продати  Ляхоцькому Роману Миколайовичу земельну ділянку (кадастровий номер - 4611500000:01:007:0027) по вул. Джерельній  площею 0,0053 га  у м. Трускавець,  для  будівництва та обслуговування  об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування (обслуговування міні готелю), категорія  земель – землі рекреаційного призначення.
2. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.). 
 
Міський голова                                                        А.Кульчинський