РІШЕННЯ № 1512

Про дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0108 га по вул. Мазепи,29б Данчик Л.М. та Циганковій Л.М.

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(ШІСТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від   17  жовтня  2019 р.              № 1512
 
        Про дозвіл на виготовлення експертної
    грошової оцінки земельної ділянки
    площею 0,0108 га  по вул. Мазепи,29б
    Данчик Л.М. та Циганковій Л.М.
 
            Розглянувши заяву Данчик Лесі Миколаївни та Циганкової Лариси Миколаївни, витяг про державну реєстрацію прав № 27849264,  керуючись ст. ст. 12, 127, 128  Земельного кодексу України, національним стандартом №2 « Оцінка  нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004р, п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :     
 
1. Трускавецькій міській раді замовити роботи по проведенню експертної грошової оцінки для продажу земельної  ділянки з (кадастровим номером 4611500000:07:003:0024) по вул. Мазепи,29б  площею 0,0108 га  для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі  покупець – Данчик Леся Миколаївна та Циганкова Лариса Миколаївна. 
2. Встановити Данчик Лесі Миколаївні та Циганковій Ларисі Миколаївні 
розмір авансового  внеску  в  рахунок  оплати ціни  земельної ділянки, площею  0,0108 га по вул. Мазепи,29б   до 20% від нормативної  грошової оцінки землі.
3. Доручити міському голові укласти договір  про оплату авансового  внеску   в рахунок оплати ціни  земельної  ділянки.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 
            Міський  голова                                                   А.Кульчинський