РІШЕННЯ № 1501

Про надання дозволу на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовно площею 0,1343га по вул. Дрогобицька,16-А ПАТ «Львівобленерго».

                                          УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(ШІСТДЕСЯТ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від   17  жовтня  2019 р.                    № 1501
 
Про надання  дозволу  на виготовлення
проекту  із землеустрою щодо
відведення  земельної  ділянки
орієнтовно площею 0,1343га по
 вул. Дрогобицька,16-А ПАТ «Львівобленерго» 

 
Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства «Львівобленерго»,  свідоцтво на право власності на нерухоме майно №322800 від 25.08.2011р., керуючись ст.ст.12,123 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
       1. Дати дозвіл  Приватному Акціонерному товариству «Львівобленерго»  на виготовлення  проекту з землеустрою щодо відведення  земельної ділянки  орієнтовною  площею 0,1343га по вул. Дрогобицькій,16-А  для будівництва та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (ПС-35/6кВ «Трускавець-7») з подальшим наданням у користування за рахунок земель  міської ради не наданих у власність та користування.
2. ПАТ «Львівобленерго» звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення  проекту відведення земельної ділянки у відповідності до вимог земельного законодавства.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою ( Наконечний Ю.О.).
  
 
 
Міський голова                                                                       А.Кульчинський