РІШЕННЯ № 802

Про відмову Ковбаснюк М.Я. в затверджені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,2624га в с. Орів Сколівського району Львівської області для ведення особистого селянського господарства та передачі йому цієї земельної ділянки у власність.

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
( 13 СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від   27 квітня  2021 року                   № 802
 
Про відмову  Ковбаснюк М.Я. в затверджені проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 1,2624га в с. Орів Сколівського району  Львівської області для ведення особистого селянського господарства та передачі йому цієї земельної ділянки у власність.

           
Розглянувши клопотання Ковбаснюк Миколи Ярославовича про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  з кадастровим номером 4624585200:01:016:0001 в с. Орів та передачу цієї земельної ділянки в приватну власність для ведення особистого селянського господарства, матеріали додані до клопотання ( копія паспорта, витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку, Акт приймання-передачі межових знакі на зберігання, каталог координат, кадастровий план, Схема перенесення меж земельної ділянки в натуру,план відведення зведений план земельної ділянки,план меж зон обмежень)  на окремих листках , беручи до уваги те , що заявником у  відповідності до вимог пункту 9 ст. 118 Земельного кодексу України не подано на затвердження погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером 4624585200:01:016:0001 в с. Орів, керуючись  ст.ст.12,118,122 186-1  Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", міська рада 
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
 
1. Відмовити Ковбаснюк Миколі Ярославовичу  затвердженні проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  з кадастровим номером 4624585200:01:016:0001 в с. Орів  Сколівського району Львівської області для ведення особистго селянського господарства  та передачі цієї земельної ділянки у власність в зв’язку з тим , що  заявником у відповідності до п. 9 ст.118 Земельного кодексу України до заяв не подано погоджену документацію із землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки.
2.Контроль за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
Міський голова                                                        А.Кульчинський