РІШЕННЯ № 775

Про затвердження проекту з землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,6697 га та надання у власність для ведення особистого селянського господарства Ковбаснюку Петру Михайловичу в с. Орів Дрогобицького району

                                       УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(13  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 
Від   27 квітня  2021 р.                                                                                                                                                        № 775
 
Про  затвердження проекту з
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки площею 0,6697 га та надання у власність
для ведення особистого селянського господарства
Ковбаснюку Петру Михайловичу  в с. Орів
Дрогобицького району
  

               Розглянувши заяви Ковбаснюка Петра Михайловича, проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Сколівського району Львівської області, рішення Орівської сільської ради № 1909 від 09.10.2020 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства Ковбаснюку П.М.», керуючись ст. ст. 12, 118, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», ст. 50 Закону України «Про землеустрій», п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 
  1. Затвердити Ковбаснюку Петру Михайловичу  проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в с. Орів Сколівського району Львівської області, кадастровий номер – 4624585200:01:029:0010.
    1. Надати Ковбаснюку Петру Михайловичу  у власність земельну ділянку площею 0,6697 га в с. Орів Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер -4624585200:01:029:0010) для (01.03) ведення особистого селянського господарства, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення за рахунок земель запасу.
  2. На земельну ділянку площею 0,1078га  в межах земельної ділянки  з кадастровим номером 4624585200:01:029:0010 поширюєтьсяобмеження у використанні (охоронна зона навколо (вздовж) об’єкта енергетичної системи.
  3.   Ковбаснюку Петру Михайловичу  використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення при наявності таких на земельній ділянці (організації, які виконують ремонтні роботи, зобов’язані провести повну реконструкцію території). Дотримуватись вимог Земельного кодексу України.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою. (Ю.Наконечний).
Міський голова                                                                         А.Кульчинський