РІШЕННЯ № 774

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості) Кацьмі Степану Петровичу та надання земельних ділянки у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в с. Орів.

                                             УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(13 СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
Від   27 квітня 2021 р.              № 774
 
Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості)
Кацьмі Степану Петровичу та надання земельних
ділянки у власність для ведення для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
 в с. Орів.         

Розглянувши заяви Кацьми Степана Петровича, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, відповідно до Сертифікату на право приватної власності на землю Серія ЛВ № 1338 від 22.05.1997р., Рішення Орівської сільської ради №923  від 29.10.2019р «Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі ( на місцевості)  в с. Орів на території Орівської сільської ради»,  керуючись ст.ст. 12, 118, 123 Земельного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2020р №1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», Закону України «Про Порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 55 Закону України «Про землеустрій»  п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  міська рада
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 
          1.Затвердити  Кацьмі Степану Петровичу технічну документацію  із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)  для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за межами  с. Орів Сколівського району Львівської області з кадастровим номером -46245852000:03:000:0559  площею  0,6329 га – сіножаті та з кадастровим номером 4624585200:03:000:0340 площею 0,8871 га –рілля.
1.1 Надати  Кацьмі Степану Петровичу у власність земельну ділянку площею    0,6329   га – сіножаті з кадастровим номером -46245852000:03:000:0559  та земельну ділянку площею 0,8871 га - рілля з кадастровим номером 4624585200:03:000:0340 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва  за межами  с.  Орів Дрогобицького району Львівської області, категорія земель – землі сільськогосподарського призначення.
2. Кацьмі Степану Петровичу. використовувати земельні ділянкі  за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування,  містобудування    та благоустрою  (голова  комісії   Ю. Наконечний).                 
Міський голова                                           А.Кульчинський