Скинути завантажувач

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
(ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від 18 грудня   2019   року                    № 1610
 
 
 
        Про дозвіл на виготовлення експертної
    грошової оцінки земельної ділянки
    площею 0,0021 га  по вул. Стебницькій,23б
    корпус 2    Гусяк Л.О.
 
            Розглянувши заяву Гусяк Лесі Олексіївни витяг про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права № 172898123, відомості з державного реєстру прав на нерухоме майно №22387973, керуючись ст. ст. 12, 127, 128  Земельного кодексу України, національним стандартом №2 « Оцінка  нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004р, п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :     
 
 1. Трускавецькій міській раді замовити роботи по проведенню експертної грошової оцінки для продажу земельної  ділянки з кадастровим номером 4611500000:01:014:0123 по вул. Стебницькій,23б корпус 2  площею 0,0021 га  для  будівництва та обслуговування будівель торгівлі  покупець – Гусяк Леся Олексіївна.
2. Встановити – Гусяк Лесі Олексіївні розмір авансового  внеску  в  рахунок  оплати ціни  земельної ділянки площею  0,0021 га по вул. Стебницькій,23б корпус2   до 20% від нормативної  грошової оцінки землі.
3. Доручити міському голові укласти договір  про оплату авансового  внеску   в рахунок оплати ціни  земельної  ділянки.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 
            Міський  голова                                                   А.Кульчинський