Скинути завантажувач

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
 
(ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від 18 грудня   2019   року                    № 1611
 
Про продаж земельної  ділянки
площею  0,0108 га по вул. Мазепи,29б
ФОП Данчик Л.М. та гр. Циганковій Л.М.
            Розглянувши клопотання ФОП Данчик Лесі Миколаївни та гр. Циганкової Лариси Миколаївни, звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки та висновок від  20 листопада 2019р, Витяг з Державного реєстру  речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав  та їх обмежень ,  керуючись ст.12, главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004р., п.34 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:
1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки  (кадастровий   номер -   4611500000:07:003:0024)  по вул. Мазепи,29б    площею
0, 0108 га  у    м. Трускавець.
            1.1. Затвердити  вартість  земельної ділянки  по  вул. Мазепи,29б  площею  0,0108 га  у м. Трускавець у  розмірі  62 686 грн (шістдесят дві тисяч шістсот вісімдесят шість грн. 00 коп.)/ 580,43 грн. за 1 кв.м.  на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від  20 листопада 2019 року).
            1.2.  Продати  ФОП Данчик Лесі Миколаївні та гр. Циганковій Ларисі Миколаївні  земельну ділянку (кадастровий номер - 4611500000:07:003:0024) по вул. Мазепи,29б  площею 0,0108 га  у м. Трускавець,  для  будівництва та обслуговування  будівель торгівлі  категорія  земель – землі житлової та громадської забудови.
  1. Контроль за виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійну  комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).
 
 
Міський голова                                                        А.Кульчинський