ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Ільницька В.Я.

Статус:

Новий проект

Дата:

14.01.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2307
Про затвердження Порядку здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету на 2022-2024 рр


УКРАЇНИ
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(______________  восьмого демократичного скликання )
 
 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я
 

Від   __._________. 2022 року                №  _____
 
 
 
Про затвердження Порядку здійснення 
компенсаційних виплат за пільговий проїзд
окремих категорій громадян 
на залізничному транспорті приміського сполучення 
за рахунок коштів міського бюджету на 2022-2024 рр
 
З метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення  Трускавецької громади  залізничним транспортом приміського сполучення, відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про залізничний транспорт», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в України», постанов Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», від 16.12.2009р № 1359 «Про затвердження порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 рр, керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада
 
ВИРІШІЛА:
 
  1. Затвердити:

1.1. Порядок здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення за рахунок коштів міського бюджету у 2022-2024рр, згідно з додатком 1 до даного рішення.
1.2. Типовий договір про виплату компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом приміського сполучення на 20__ рік, згідно з додатком 2 до даного рішення.
2. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради здійснювати відшкодування коштів Виробничому структурному підрозділу «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», який здійснює перевезення пільгових категорій населення залізничним транспортом приміського сполучення, згідно затвердженого Порядку та укладених договорів, в межах кошторисних призначень.
3. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків в управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за пільгове перевезення пасажирів для надання компенсації покласти на Виробничий структурний підрозділ «Львівська дирекція залізничних перевезень» регіональної філії «Львівська залізниця» Публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», з яким укладений відповідний договір.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійні  комісії міської ради з гуманітарних питань (освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, молодіжної політики), депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та з питань бюджету, фінансів, підприємництва, комунальної власності та майна.
5.Дане рішення набуває чинності з 01-го лютого 2022 року.

 
 
 
Міський голова                                                         Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

ДОДАТКИ

1 2307 Додаток.pdf Переглянути