ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Сеньків М

Статус:

Новий проект

Дата:

14.01.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2305
Про затвердження Статуту комунального підприємства «Трускавецьсвітло» в новій редакції


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від ___ ____________2022рік              № ____
 

Про затвердження Статуту
комунального підприємства  «Трускавецьсвітло»
 в новій редакції
 
 
         Керуючись ст.  57, 78 Господарського кодексу України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  враховуючи звернення комунального підприємства «Трускавецьсвітло»,  міська рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

1 Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства «Трускавецьсвітло» та затвердити статутний капітал комунального підприємства «Трускавецьсвітло» у розмірі 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).
2. Затвердити Статут комунального підприємства  «Трускавецьсвітло» в новій редакції згідно Додатку.
3.Уповноважити директора комунального підприємства «Трускавецьсвітло»  провести державну реєстрацію  Статуту комунального підприємства.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти  на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва та     комунальної власності і майна.

 
 
 
 
Міський голова                                             Андрій КУЛЬЧИНСЬК


 

ДОДАТКИ

1 2305-14.01 СЕНЬКІВ Статут КП Трускавецьсвітло.pdf Переглянути