ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Кушнір З.

Статус:

Новий проект

Дата:

13.01.2022

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2999
Про розроблення детального плану території земельної ділянки в с.Станиля Дрогобицького району


ТРУСКАВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА
Львівської  області
(________  СЕСІЯ  ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  __  ________   2022р.           №____
 
Про  розроблення детального плану
території земельної ділянки в  с.Станиля
Дрогобицького району
         
          Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”,  п.42 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р.  №555 «Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів  містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши заяву гр.Карнадз-Мартинів Я.В. від 30.12.2021р.,  міська рада

 
В И Р І Ш И Л А:

          1. Дозволити розроблення “Містобудівної документації”, а саме детального плану території забудови приватної земельної ділянки (кадастровий номер 4621287400:01:001:1037, площею 0,0404га.) по зміні цільового призначення з 01.05. “для  індивідуального садівництва” на 02.01. “для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)”  с.Станиля Дрогобицький район.
          2. Замовником детального плану території визначити Трускавецьку міську раду.

          3.  Землекористувачу гр.Карнадз-Мартинів Я.В. забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.

          4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:
          4.1. оприлюднення цього рішення і проекту детального плану території  на офіційному сайті Трускавецької міської ради,  а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
          4.2. реєстрацію,  розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту  детального плану території;
          4.3. проведення  громадських  слухань  щодо проекту детального плану території;
          4.4.  після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.
          5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).

 
          Міський голова                                                        Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ