ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П

Статус:

Новий проект

Дата:

25.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2646
Про припинення права постійного користування Земельною ділянкою площею 0,6000 га з кадастровим номером 4621283300:07:000:0009 в с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
( ____________СЕСІЯ  ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
                                                                  Р І Ш Е Н Н Я
 

Від ______________2021року                 №_____
 
Про припинення
права постійного користування
Земельною ділянкою площею 0,6000 га
з кадастровим номером 4621283300:07:000:0009
в с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області
Управлінню житлово-комунального господарства
і будівництва Трускавецької міської ради
 
 
Розглянувши  заяву Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради, Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна,  Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ № 179649, керуючись ст.ст. 141, 142 Земельного кодексу України, п.34 ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в Україні “, міська рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

  1. Припинити Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради право постійного користування земельною ділянкою площею 0,600 га за межами с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області (кадастровий номер 4621283300:07:000:0009), цільове призначення - Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) резервуар питної води, категорія земель - Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (обслуговування резервуару питної води) за заявою про добровільну відмову від права постійного користування земельною ділянкою  землекористувача.
  2. Доручити Трускавецькій міській раді в особі міського голови А.Кульчинського подати заяву для внесення відповідних змін в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань землекористування , містобудування та благоустрою. ( Ю.Наконечний ).

 
Міський голова                                               Андрій  КУЛЬЧИНСЬКИЙ