ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

25.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2645
Про припинення права постійного користування Земельною ділянкою площею 0,94 га з кадастровим номером 4611500000:02:007:0012 в м Трускавець Львівської області Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
( ____________СЕСІЯ  ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
                                                                  Р І Ш Е Н Н Я
 

Від ______________2021року                 №_____
 
Про припинення права постійного користування
Земельною ділянкою площею 0,94   га
з кадастровим номером 4611500000:02:007:0012
в м Трускавець Львівської області
Управлінню житлово-комунального господарства
і будівництва Трускавецької міської ради
 
Розглянувши  заяву Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради, рішення Трускавецької міської ради № 1454 від 26.10.2021 року «Про передачу функцій замовника з реалізації проекту «Будівництво очисних споруд питного водосховища по вул. І.Франка в м. Трускавець»  витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 18.04.2019 року, Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ-4609984322019, керуючись ст.ст. 141, 142 Земельного кодексу України, п.34 ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування  в Україні “, міська рада

 
В И Р І Ш И Л А :
 

  1. Припинити за згодою сторін Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради право постійного користування земельною ділянкою площею 0,9400 га в м. Трускавець Львівської області (кадастровий номер 4611500000:02:007:0012), цільове призначення - Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) для будівництва та обслуговування очисних споруд питного водосховища, категорія земель - Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для будівництва та обслуговування очисних споруд питного водосховища) в зв’язку з передачею функцій замовника з реалізації проекту «Будівництво очисних споруд питного водосховища по вул. І.Франка в м. Трускавець» комунальному підприємству «Трускавецьвода».
  2. Доручити Трускавецькій міській раді в особі міського голови А.Кульчинського подати заяву для внесення відповідних змін в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію з питань землекористування , містобудування та благоустрою. ( Ю.Наконечний ).

 
 
Міський голова                                               Андрій  КУЛЬЧИНСЬКИЙ