ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Плахтій О.П

Статус:

Новий проект

Дата:

25.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2643
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання у власність площею 0,1200га в с.Доброгостів Несторяк Михайлу Богдановичу


                                                                 УКРАЇНА                                             
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(_________________________СЕСІЯ ВОСЬМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)
 
Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________2021 року            № ____
 
Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та надання
у власність площею 0,1200га в с.Доброгостів
Несторяк Михайлу Богдановичу
Розглянувши клопотання Несторяк Михайлу Богдановичу , проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для  будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) , беручи до уваги  рішення Доброгостівської сільської ради №899 від 12.08.2020р. «Про затвердження ДПТ кварталу індивідуальної житлової забудови в селі Доброгостів (К-5 згідно генерального плану с. Доброгостів та с. Бистрий Дрогобицького району Львівської області», та №897 від 12.08.2020р. «Про затвердження ДПТ кварталу індивідуальної житлової забудови в селі Доброгостів (К-1 згідно генерального плану с. Доброгостів та с. Бистрий Дрогобицького району Львівської області» керуючись, керуючись ст. ст. 12,  118,121, 186 Земельного кодексу України, ст. 50 Закону України «Про землеустрій»,Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності, п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

         вання, містобудування та благоустрою ( голова комісії Ю.На  1. Затвердити Несторяк Михайлу Богдановичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1200 га (кадастровий номер – 4621283300:01:001:0000) в с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області цільове призначення –   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) , категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
2. Надати Несторяк Михайлу Богдановичу проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,1200 га (кадастровий номер – 4621283300:01:001:0000)  в с. Доброгостів Дрогобицького району Львівської області   для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) , категорія земель – землі житлової та громадської забудови за рахунок земель запасу.
3. Несторяк Михайлу Богдановичу використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення при наявності таких на земельній ділянці (організації, які виконують ремонтні роботи, зобов’язані провести повну реконструкцію території). Дотримуватись вимог Земельного кодексу України.
4. Несторяк Михайлу Богдановичу зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
5. Контроль за виконанням   цього рішення   покласти на постійну  комісію з питань   землекористуконечний) .    

Міський голова                                                           Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ