ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Сегер А.

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

23.11.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2618
Про затвердження Програми «Безпечна громада» Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(______________СЕСІЯ   ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)
 
 
 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від                       2021 року                           №  
        
Про затвердження Програми «Безпечна громада» Трускавецької міської територіальної громади                                                                     на 2022-2024 роки»
 
 
Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.6 ст.91 Бюджетного кодексу України,  з метою підвищення загального рівня безпеки в Трускавецькій територіальній громаді, для підтримки порядку, аналізу і розкриття злочинів, міська рада
В И Р І Ш И Л А :
  1. Затвердити «Програму «Безпечна громада» Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024  роки» в сумі 3 231 026,00 гривень  згідно додатків.
 
          2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, підприємництва,                                               комунальної власності і майна (А. Стародуб).
 
 
                               Міський голова                              Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ            

ДОДАТКИ

1 2618 Сегер а - Д_4 програма.pdf Переглянути