ОПИС ДОКУМЕНТУ

Автор:

Бервецький

Статус:

Прийнятий вцілому

Дата:

23.10.2021

ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 2082
Про звіт голови наглядової ради ТОВ «Трускавецький водоканал»


УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
(                                                          СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 
Від                         2021 р.                                  №
 

Про  звіт голови наглядової
ради ТОВ «Трускавецький водоканал»
 
       Керуючись ч.30¹ ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   беручи до уваги роботу наглядової ради ТОВ «Трускавецький водоканал», з метою контролю за фінансово-господарською діяльністю та ефективністю роботи ТОВ «Трускавецький водоканал», міська рада

 
ВИРІШИЛА:
 

   1.Заслухати звіт голови наглядової ради   ТОВ «Трускавецький водоканал».
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської
    ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва,   інженерних комунікацій та екології.

 
Міський голова                                             А. Кульчинський